Sl No Name of Teacher
1 Mrs Neeta Mishra
2 Mrs Deep Mala Verma
3 Mr Rajnesh Pratap Singh
4 Mrs Meenakshi Dwivedi
5 Ms Jaya Trivedi
6 Ms Kavita Verma
7 Mr Rahul Tiwari
8 Mr Durgesh Upadhyay
9 Mr Alok Kumar
10 Ms Swapnil Shahdev
11 Ms Sonali Jaisawal
12 Mrs Monika Ahuja
13 Mrs Sudha Verma
14 Ms Aaliya  Ansari
15 Mr Govind Singh
16 Ms Aabha Pathak
17 Mrs Aditi Khurana
18 Mrs Archana Pandey
19 Ms Bhavya Saxena
20 Ms Tarannum Shahala Khan
21 Ms Nishi Fatima
22 Mrs Rinu Khatri
23 Mrs Deepti 
24 Mrs Shikha Rajey
25 Mr Diwakar Giri
26 Ms Deepa  Verma
27 Mr Atul Kumar Singh
28 Mrs Kalpana Kushwaha 
29 Ms Apurva Mishra